Uitvaart soorten

Wat krijg ik nu bij welk pakket en wat zijn de voor en nadelen

Er zijn een aantal verschillende soorten uitvaartverzekeringen op de markt. Welke uitvaartverzekering u wil afsluiten is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren zijn. Op deze pagina hebben wij de verschillende uitvaartverzekeringen uitgewerkt.

 

 

Natura Uitvaartverzekering

 

Bij de natura uitvaartverzekering kunt u een begrafenis of een crematie laten verzorgen. Deze verzekering is een pakketverzekering en er vindt géén uitkering van contant geld plaats na overlijden aan de nabestaande. De verzekeraar waar u verzekerd bent heeft vaak afspraken met locale uitvaartondernemers of heeft zelf een uitvaartverzorging. U bent dan ook vaak beter af als u hier uw uitvaart door laat verzorgen.

Er is alleen dekking voor de omschreven diensten die in de overeenkomst staan van de uitvaartpolis.

Mochten nabestaanden een andere uitvaartverzorger kiezen, kunnen de (meer)kosten van die uitvaart- verzorger niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden door de verzekeraar.

 

Er zijn ook natura-uitvaartverzekeraars die een geldbedrag op de polis hebben staan. Ook deze verzekeraars betalen het geld voor uw begrafenis

of crematie direct aan de uitvaartverzorger. Uw familie krijgt dus géén geld in handen.

 

De meeste natura uitvaartverzekeringen bestaan uit een basispakket en een pluspakket. Een basispakket bestaat meestal uit de kist en de verzorging en opbaring van de overledene. Wil de verzekerde bijvoorbeeld een duurdere kist en/of een grafsteen, dan is dit door middel van een pluspakket te regelen.

 

Voordelen natura uitvaartverzekering

 

Het voordeel van een natura uitvaartverzekering is dat de nabestaanden niet worden opgezadeld met de kosten of het regelen van de uitvaart. Alles wordt namelijk door de verzekeraar geregeld. Bovendien bestaat de dekking uit een vast aantal diensten, en niet uit een vast bedrag. En aangezien de kosten voor een uitvaart flink zijn gestegen, bent u dan meestal goedkoper uit.

 

Nadelen natura uitvaartverzekering

 

Een nadeel van een natura uitvaartverzekering is, dat de nabestaanden vastzitten aan de producten en diensten die de verzekeraar levert. De kistenleverancier en uitvaartverzorger staan vast, en hier kan alleen tegen betaling van een extra bedrag van worden afgeweken.

 

Kapitaal uitvaartverzekering ( Geld uitvaartverzekering )

 

In het geval van een kapitaal uitvaartverzekering wordt een vast bedrag uitgekeerd als de verzekerde komt te overlijden. Dit wordt ook wel eens een geld uitvaartverzekering genoemd. Het bedrag wordt gebruikt om (een deel van) de uitvaart te bekostigen. Mensen die graag zelf hun eigen uitvaart willen regelen, of dit door hun nabestaanden willen laten doen, kiezen meestal voor een kapitaal uitvaartverzekering. Dan zitten zij namelijk niet vast aan de locaties en leveranciers van de verzekeraar, zoals bij een natura uitvaartverzekering het geval is. De nabestaanden kunnen zelf kiezen hoe zij het uitgekeerde geldbedrag willen besteden. Het nadeel van een kapitaal uitvaartverzekering is, dat het bedrag soms niet hoog genoeg blijkt om alle kosten van de uitvaart te dekken.

 

Natura sommenverzekering

 

Met een natura sommenverzekering verzekert u een bedrag dat bedoeld is voor de uitvaart. De kosten van de uitvaart kunnen bij de uitvaartverzekeraar worden gedeclareerd.

 

Voordelen natura sommenverzekering

 

Het voordeel van een natura sommenverzekering is dat nabestaanden verplicht zijn om het verzekerde bedrag te gebruiken om de uitvaart te bekostigen en het niet aan andere zaken kunnen uitgeven, maar wel de vrijheid hebben om zelf de uitvaartverzorger, kist en andere zaken te kiezen. De verzekerde kan vooraf zelf de hoogte van het bedrag bepalen.

 

Nadelen natura sommenverzekering

 

Het nadeel hiervan is (net als bij een kapitaal uitvaartverzekering) dat vanwege de inflatie het verzekerde bedrag op het moment van overlijden soms niet voldoende blijkt, en de nabestaanden geld bij moeten leggen om alles te bekostigen. Het is daarom raadzaam om de paar jaar te bekijken of het bedrag waarvoor u verzekerd bent, nog wel volstaat.

 

Combinatie uitvaartverzekering

 

In veel gevallen wordt er gekozen voor een combinatie uitvaartverzekering. Deze heeft de kenmerken van een natura uitvaartverzekering én een kapitaal uitvaartverzekering. Een natura verzekering dekt namelijk vaak niet alle kosten van een uitvaart. Een kapitaal verzekering zorgt er dan voor dat de nabestaanden niet voor de extra kosten hoeven op te draaien.